Attenir_001
Attenir_002

Creative direction - Taeko Miyamae

Produce - Kizashi Shibata

Art direction - Kenta Takakura

Design - Yoshimi Fujita

Copy writing - Taeko Miyamae, Satoko Takamizawa

Photographer - Tsunehiko Okazaki

Retouch - TOBUKURO

2017

Attenir

©GLYPH Inc.