top of page

2016

ZERO HALLIBURTON

Art direction - Kenta Takakura

Photographer - Tsunehiko Okazaki

Retouch - Hikaru Ito

Props - Toshiki Aoyama

bottom of page